Jazykové vzdělávání na dálku SKYPE výuka


Jazyková škola Brno PELICAN se kromě organizace jazykových kurzů, jako jsou klasické jazykové kurzy nebo třeba firemní vzdělávání, věnuje ještě další prospěšné činnosti – a tou je účast na evropských vzdělávacích projektech.

Jedním z aktuálních projektů, kterých je jazyková škola PELICAN součástí, je projekt Lingua+, v rámci něhož vzniklo 15 inovativních vzdělávacích metod pro nově příchozí, které mají za úkol propojit jak výuku nového jazyka, tak s tím spojenou úspěšnou integraci cizinců do společnosti.

Pravdou však taky je, že vzniklé metody jde implementovat na všechny druhy kurzů a PELICAN je toho důkazem. Pojď se dnes s metodou seznámit podrobněji!

VÝZVA PŘED NÁMI

Vzdělávací metody jdou neustále kupředu, vyvíjí se a snaží se přizpůsobit měnícím se podmínkám dnešní hektické doby. Dokonce ani výuka cizího jazyka není výjimkou a požaduje zapojení moderních nástrojů do výuky (ať už jde o klasické kurzy nebo třeba pomaturitní studium jazyků), jako jsou počítač a internet.

Informační a komunikační technologie (IKT) přinesly široké uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti. V současné internetové době se otázka zapojení a využití těchto moderních nástrojů ve výuce dostává do popředí, jelikož dokáže pracovat s největší výzvou dnešní doby týkající se vzdělávání – jak udělat učení efektivnější, svobodnější a zároveň méně časově i finančně náročné.

SKYPE VÝUKA – METODA ZVOLENÁ K PŘEKONÁNÍ TÉTO VÝZVY

Skype je softwarová aplikace, která využívá technologie Voice over Internet Protocol (VoIP), která převádí hlasové signály na datové toky, které jsou posílány přes internet a převedeny zpět na zvuk v počítači příjemce. Jedná se o bezplatný komunikační nástroj, který je volně ke stažení – ať už do počítače, tabletu nebo telefonu. Skype je však více než jen telefon.

Dálkové jazykové vzdělávání prostřednictvím platformy Skype poskytuje jak synchronní, tak asynchronní komunikační služby. S webovou kamerou, mikrofonem a sluchátky je možné mluvit zároveň jak s jedním člověkem, tak třeba s celou skupinou studentů navštěvujících své kurzy němčiny – bez omezení času a prostoru.

Je to právě tato funkce, která dělá Skype skvělým potenciálním nástrojem pro výuku a učení jazyků.  Umožňuje studentům, aby zahájili svou výuku jazyka z jakéhokoliv místa s internetovým připojením. Pomocí Skypu taky mohou uživatelé dle potřeby neomezeně sdílet soubory nebo třeba snímat obrazovku.

SKYPE VÝUKA V PRAXI – POPIS AKTIVIT

Na začátku každé lekce učitel: vysvětlí studentům co bude cílem dnešní hodiny, stručně se studenty zopakuje, co probírali v minulých lekcích, zeptá se na nová slovíčka, zkontroluje domácí úkol a vysvětlí nejasnosti, které se v úkolu objevily.

Je důležité, aby lektor zaslal studentům materiály a soubory používané v lekci ještě před jejím začátkem, aby měli studenti čas se na své např. firemní kurzy angličtiny, připravit.

Konverzace – je důležité, aby se studenti nebáli mluvit a zapojili do konverzace slovní zásobu, kterou znají z předchozích lekcí. Konverzační cvičení by měl lektor cílit na témata, která budou pro studenty užitečná při jejich integraci do hostitelské společnosti.

Téma lekce by mělo být studentům známo předem, aby se na něj mohli připravit (vyhledat si slovíčka, fráze atd.)

Slovíčka – osvojení si nových výrazů je těsně spjato s konverzační částí lekce. Každá hodina by měla být orientována na specifické téma – a specifickou slovní zásobu, použitelnou v každodenních situacích.

Gramatika – stejně jako slovní zásoba, taky gramatika by měla být v každé lekci jasně daná. Tento přístup přináší rychlé výsledky, studenti vidí po každé lekci jasný pokrok, a jsou motivováni k další práci.

Porozumění čtenému textu – pro většinu studentů je čtení textů nezbytné pro jejich práci či další studium. Čtení je dovedností, která navíc dále pomáhá rozvíjet slovní zásobu, používání slov v kontextu i osvojování si gramatických struktur.

Část Skype výuky by proto měla být věnována čtení různých druhů textů a aktivitám s nimi spojenými.

Psaní – je nezbytnou dovedností, která bude studentům užitečná jak v soukromém, tak pracovním životě.

Domácí úkol – na konci každé lekce provede učitel shrnutí probraného učiva a řekne studentům, co si mají připravit na příští lekci.

SILNÉ STRÁNKY METODY A MOTIVACE STUDENTŮ

Soustředění během lekce – poslech – díky možnosti nastavení hlasitosti zvuku je poslech prostřednictvím výuky Skype efektivnější. Studenti si jej mohou nastavit individuálně tak, jak si přejí – což vede k menšímu vnějšímu rozptýlení během lekce a udržení pozornosti.
Interaktivita – vedení výuky na dálku vyžaduje po učiteli, aby každou lekci plánoval velmi flexibilně a kreativně – jelikož není možné, aby před studenty „jen“ položil papíry se zadanými úkoly.

Rodilý mluvčí – pravděpodobně největší výhodou učení se jazyka prostřednictvím platformy Skype je možnost výuky rodilým mluvčím (lektoři spolu se studenti navštěvujícími pomaturitní studium angličtiny na naší škole tuto možnosti hojně využívají), a to ať už se nacházíte na jakémkoliv místě na světě.

Pohodlí – v dnešní hektické době může být myšlenka, že si musíme najít čas na dojíždění do jazykové školy na jazykový kurz, poněkud stresující – a může nás od učení se jazyka mnohdy odradit. Možnost výuky jazyka na dálku tuto „nepříjemnou“ povinnost ruší – a šetří tak čas i peníze, což je dnes jednou z největších motivací pro většinu studentů.

Zaujala Tě vzdělávací metoda a chtěl by ses dozvědět o projektu Lingua+, v rámci kterého vznikla, víc? Podívej se stránky Jazykovky Brno PELICAN, kde získáš veškeré informace, případně se za námi zastav osobně. Moc rádi Tě uvidíme!

 

Tvůj PELICAN


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 20 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

od


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *