Ceník reklamy na bood.cz

LEADER BOARD / 970 x 300px
Zobrazení: na každé stránce v horní části.
Formát: banner, logo + lext, případně dohodou.
Cena: 10.000 Kč / měsíc

SQUARE – 250 x 250 px
Zobrazení: na každé stránce v pravém bloku
Formát: banner, logo + text, html zdrojový kód, případně dohodou.
Cena: 3.000 Kč / měsíc

PROUŽEK – obsahuje logo + text
Zobrazení: na každé stránce nad obsahovým blokem
Formát: logo + text
Cena: 3.000 Kč / měsíc

PR ČLÁNEK bood.cz
Jednorázové vložení reklamního PR článku do magazínu bood.cz
Formát: klasický článek + případná fotogalerie + odkazy

Ceník vložení Vašich PR článků:
1 článek ………. 500 Kč /  neomezeně dlouho
3 články ………. 1200 Kč / neomezeně dlouho
10 článků ………. 3000 Kč / neomezeně dlouho

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a jsou platné od 1. ledna 2017.